Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn công tác triển khai Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 14.12.2020, Hội LHPN huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn công tác triển khai Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, các cơ sở Hội trên địa bàn huyện

       Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Hội LHPN huyện quán triệt những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, cụ thể: Quán triệt các Chỉ thị 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 05/9/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN huyện Yên Châu về: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, huyện và cấp cơ sở; về xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội các cấp; các hoạt động tuyên truyền về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. Chương trình Đại hội phụ nữ các cấp và phổ biến thời gian tổ chức hội nghị tổng kết chi hội năm 2020 gắn với hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.
       Thông qua Hội nghị giúp cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn và cơ sở Hội trực thuộc nắm vững văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng, các cấp Hội để chỉ đạo và tổ chức thành công hội nghị tổng kết chi hội nhiệm kỳ và Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kiến, tổng kết chi hội hoàn thành trong tháng 02/2021, Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II, cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021.
 Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan