HỘI LHPN THÀNH PHỐ MỞ LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-PN ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hội LHPN thành phố mở lớp tập huấn công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

       Ngày 08 tháng 12 năm 2020 Hội LHPN phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố, mở lớp tập huấn công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ  nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho 60 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN 12 xã, phường, đơn vị trực thuộc. Lớp tập huấn diễn ra trong 01 ngày với 04 chuyên đề: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ  nữ toàn quốc lần thứ XIII; Quán triệt triển khai Quyết định số 5024/QĐ-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.
       Thông qua lớp tập huấn cán bộ hội LHPN cơ sở sẽ nắm vững được các nội dung các quy định trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của hệ thống Hội về công tác tổ chức, xây dựng báo cáo, từ đó chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026 ở đơn vị mình./.
Bích Diệp - Hội LHPN thành phố
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan