HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI

Thực hiện các nội dung Kế hoạch số 353/KH-PN ngày 12/5/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ năm 2020.

       Ngày 09 - 10/11/2020 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai tổ chức tập huấn tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ tại 2 xã: Chiềng Khoang, Mường Giàng với tổng số 80 học viên.
       Tại buổi tập huấn chị em phụ nữ được nghe đồng chí Vũ Thu Lan – Trưởng Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thông tin, trao đổi 19 nội dung về xây dựng Nông thôn mới và 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ”. Nội dung cụ thể của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ” là: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
       Thông qua nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí nông thôn mới, chị em được thảo luận về mô hình nhà sạch, vườn đẹp, các tuyến đường kiểu mẫu, vườn mẫu, cải tạo vườn ... qua đó thấy rằng, đến nay, cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ trong huyện tiếp tục duy trì thực hiện lồng ghép thông qua các phong trào thi đua tại địa phương cũng như chương trình công tác hội, đặc biệt gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.
       Có thể khẳng định rằng, triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với xây dựng Nông thôn mới có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện cuộc vận động là thể hiện sự chăm lo tới quyền lợi thiết thân của mỗi người phụ nữ, từ 8 tiêu chí này, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hoạch định, có kế hoạch trong việc xây dựng và quản lý tài chính, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng Nông thôn mới… đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, qua các lớp tập huấn, truyền thông thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội LHPN trong thực hiện chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ngày càng đạt kết quả cao hơn./.
Thu Phương

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan