HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA HỘI LHPN HUYỆN MAI SƠN – NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-PN ngày 30/9/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2020

       Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-PN ngày 30/9/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2020; Thông báo số 122/TB-PN ngày 01/10/2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về phân công các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội LHPN năm 2020. Ngày 26/10/2020 đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Sơn La do đồng chí Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn, đến làm việc tại  Hội LHPN huyện Mai Sơn, tham dự làm việc với đoàn công tác của tỉnh có: đồng chí Hoàng Thị Ngọc Ngân - Chủ tịch Hội LHPN huyện, các đồng chí trong Thường trực, chuyên viên hội LHPN huyện; thành phần xã Phiêng Pằn, xã Chiềng Lương có đại diện TT Đảng ủy xã,  Chủ Tịch Hội LHPN xã cùng các đồng chí trong BTV Hội LHPN của  2 xã.

       Cùng ngày đồng chí Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trưởng đoàn công tác đã đến thăm và động viên chia sẻ hoạt động phong trào công tác Hội với chị em hội viên PN chi hội bản Xà Cành xã Phiêng Pằn,  chi hội PN bản Ý Lường xã Chiềng Lương; nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; kết thúc chương trình làm việc tại huyện  Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào Phụ nữ của huyện nhà, đồng thời đề nghị BTV hội LHPN huyện tiếp tục quan tâm, phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20.01.2018 của Ban Bí thư . Tham mưu chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Duy trì củng cố tổ chức Hội vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp PN tham gia vào tổ chức Hội./.
Hội LHPN huyện Mai Sơn

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan