LỄ RA MẮT CLB “PHỤ NỮ TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”; ĐƯA GIA SÚC RA KHỎI GẦM SÀN TẠI CHI HỘI PHỤ NỮ BẢN CHIẾN XÃ CHIỀNG SAN, CHI HỘI PHỤ NỮ TIỂU KHU ÍT BON, THỊ TRẤN ÍT ONG, HUYỆN MƯỜNG LA

Ngày 13/10/2020 Hội LHPN xã Chiềng San tổ chức Lễ ra mắt CLB Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang tại Chi hội phụ nữ bản Chiến xã Chiềng San

       Ngày 13/10/2020 Hội LHPN xã Chiềng San tổ chức Lễ ra mắt CLB Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang tại Chi hội phụ nữ bản Chiến xã Chiềng San. Tham dự Lễ ra mắt CLB có đồng chí Thào Thị Dua – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La; đồng chí Lèo Văn Sơn – Phó Bí thư trường trực xã Chiềng San; đồng chí Lò Văn Hặc – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Chiềng San; đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo quản lý bản; 120  hội viên phụ nữ bản Chiến xã Chiềng San; phóng viên trung tâm truyền thông – Văn hóa huyện về dự đưa tin.
       Tại Lẽ ra mắt chị Lò Thị Cương – Chủ tịch HLHP xã Chiềng San thông qua các quyết định thành lập mô hình CLB “Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” tại bản Chiến gồm 60 thành viên tham gia (trong  đó có 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 58 thành viên); tiến hành ký cam kết và thông qua quy chế Mô hình Câu lạc bộ “Tự tin – Tự trọng- Trung hậu – đảm đang”năm 2020.
       Ngày 14/10/2020 Hội LHPN Thị trấn Ít Ong tổ chức Lễ ra mắt Mô hình đưa gia súc ra khỏi gầm sàn tại Chi hội phụ nữ tiểu khu Ít Bon. Tham dự Lễ ra mắt Mô hình có đồng chí Phạm Thị Thu Hường – Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh – Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La; đồng chí Trần Hải Sơn – Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Thị trấn Ít Ong; đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo quản lý bản; 60 hội viên Chi hội phụ nữ tiểu khu Ít Bon; phóng viên trung tâm truyền thông – Văn hóa huyện về dự đưa tin.
Tại Lễ ra mắt chị Quàng Thị Hoan– Chủ tịch Hội LHP thị trấn Ít Ong thông qua các quyết định thành lập Mô hình đưa gia súc ra khỏi gầm sàn tại Chi hội phụ nữ tiểu khu Ít Bon gồm 36 thành viên tham gia (trong  đó có 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 34 thành viên); tiến hành ký cam kết và thông qua quy chế Mô hình đưa gia súc ra khỏi gầm sàn năm 2020./.
Hội LHPN huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan