DIỄN VĂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) VÀ 10 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010 – 20/10/2020)

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) VÀ 10 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010 – 20/10/2020)

       Hòa chung trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục thi đua hưởng ứng các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh long trọng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020). Với niềm vinh dự, tự hào, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội; Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động và việc làm thiết thực có ý nghĩa, nhằm khơi dậy truyền thống và tinh thần thi đua yêu nước của các thế hệ Phụ nữ đi trước; giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của Phụ nữ trong gia đình và xã hội, đáp ứng với tình hình phát triển của Đất nước trong giai đoạn hiện nay.
       Kính thưa các đồng chí!
       Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
       Chúng ta cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
       Dưới chế độ thuộc địa, nửa phong kiến, phụ nữ Việt Nam luôn là người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất. Khát vọng giải phóng cũng vì thế mà sôi sục trong tâm trí phụ nữ và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào “Cần Vương”, “Đông Kinh Nghĩa Thục”, “Đông Du”…  nhiều chị đã tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như chị: Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Thị Ái, Tôn Thị Quế, Thái Thị Bôi…
      Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông dương thành lập, tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản (từ 6/1/1930-8/1/1930) bên cạnh Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Chương trình Điều lệ vắn tắt của Đảng, Hội nghị còn quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, trong đó có Hội phụ nữ giải phóng. Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi “Nam nữ bình quyền”, Đảng nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng để ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng như: Công Hội, Nông Hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
       Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (từ ngày 14-31 tháng 10/1930), Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “Phụ nữ hiệp hội”. Đồng thời, Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
       Ngày 03/10/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký nghị định cho phép thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội chính thức được thành lập gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức nòng cốt. Ngày 20/10/1946, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm lễ ra mắt tại Quảng trường Nhà hát lớn, Hà Nội. Đồng chí Lê Thị Xuyến được làm Hội trưởng lâm thời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tên gọi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được duy trì cho đến ngày nay. Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ có những tên gọi khác nhau (Hội phụ nữ giải phóng (1930-1936), Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939), Hội phụ nữ phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941- 19/10/1946) cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, dù tên gọi có nhiều thay đổi nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của phụ nữ Việt Nam.
       Từ ngày 18-29/4/1950, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất được diễn ra tại Đại Từ - Thái Nguyên (Chiến khu Việt Bắc), đồng chí Lê Thị Xuyến được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1950 đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trải qua XII kỳ Đại hội.
       Từ khi thành lập, Hội đã lãnh đạo nhân dân chống Pháp và chống Mỹ, nhiều mẹ, nhiều chị đã tích cực tham gia kháng chiến như: chị Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị Chiên, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, các bà, mẹ việt Nam anh hùng …Để chia lửa với đồng bào Miền Nam ruột thịt, phụ nữ Miền Bắc tham gia phong trào thi đua bảo vệ và xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các tầng lớp phụ nữ cả nước đã vươn lên lập nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, viết tiếp trang sử vẻ vang của Bà Trưng, Bà Triệu. Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, Phụ nữ Việt Nam đã có biết bao tấm gương sáng ngời hy sinh cho Tổ quốc, làm rạng ngời thêm lịch sử dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam, do Phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
       Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, với các phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, “Hũ gạo kháng chiến”, phong trào “Ba đảm đang”, “Năm tốt”, “Đội quân tóc dài”…các tầng lớp phụ nữ cả nước dù ở hậu phương hay tiền tuyến đều không quản ngại gian khổ, hy sinh tham gia vào các lực lượng binh vận, vũ trang, chính trị; thi đua lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; đảm đang việc nhà để chồng, con yên tâm ra trận. Nhiều các mẹ, các chị đã nén đau thương khi nghe tin chồng con hy sinh để tiếp tục sản xuất, chiến đấu.
       Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10-12/20/1976, Hội nghị thống nhất Hội LHPN toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đến năm 2010, tại Thông báo số 382-TB/TW ngày 15.10.2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là “Ngày Phụ Nữ Việt Nam”.
       Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng với 8 chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh và sự khéo léo vốn có của mình; các mẹ, các chị là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên cường dũng cảm và cũng là những người lao động trí óc, lao động chân tay chịu thương, chịu khó, cần cù, sáng tạo, thông minh và các mẹ, các chị cũng là những người nghệ sỹ bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc; là những người chủ gia đình: dịu hiền, đảm đang, trung hậu, sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
       Chặng đường 90 năm hoạt động vẻ vang dưới sự lãnh đạo và quan tâm của Đảng, của Nhà nước, tổ chức Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, động viên, cổ vũ chị em phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ, làm tốt chức năng đại diện cho phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Kính thưa các đồng chí!
       Cùng với sự phát triển của phong trào phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Sơn La không ngừng lớn mạnh về mọi mặt đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của tỉnh nhà. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, phụ nữ các dân tộc Sơn La tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, chung lòng chịu đựng gian khổ tham gia kháng chiến; nhiều chị đã dùng nhà của mình làm cơ sở hoạt động cách mạng, là nơi hội họp của các chiến sỹ cách mạng; tích cực tăng gia sản xuất cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến, tham gia tiếp tế lương thực, tải đạn, làm liên lạc, che dấu, giúp đỡ cán bộ cách mạng, mưu trí tiêu diệt giặc khi có thời cơ điển hình như: chị em bản Lòm-Pơ Tào- Mộc Châu giết giặc bằng “Hũ rượu ngàm”, chị Hà Thị Hom, Điêu Thị Hảo và mẹ Vang ở xã Tú Nang – Yên Châu; các mẹ, các chị đã góp phần to lớn cùng nhân dân giành chính quyền ở Sơn La (năm 1945) và làm nên chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (năm 1954).
       Thời kỳ chiến tranh chống Đế quốc Mỹ đầy hy sinh gian khổ và hào hùng của dân tộc, phụ nữ Sơn La đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, hưởng ứng các phong trào “Ba đảm đang”; “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược” chị em đã đảm nhiệm công việc cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, gia đình để động viên chồng con lên đường bảo vệ đất nước, nhiều bà mẹ có chồng, con là liệt sĩ. Những chiến công bắn rơi máy bay mỹ của các cô gái Yên Châu còn vang mãi trong trang sử của phụ nữ Việt Nam và là niềm tự hào của phụ nữ Sơn La.
       Tỉnh Sơn La đang bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước vững chắc trong chặng đường hội nhập kinh tế, quốc tế. Với một lực lượng đông đảo chiếm trên 50% dân số toàn tỉnh, phụ nữ Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng, dù ở cương vị nào chị em đều tâm huyết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành vượt bậc, nhiều chị giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, đã có 11/53 chị tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chiếm 20,7%; 3/15 chị tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy chiếm 20%.
       Phong trào phụ nữ toàn tỉnh trong những năm qua đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào và cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ công nhân viên chức và lao động; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc của phụ nữ, đồng thời khích lệ, động viên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, tạo được sự lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay riêng nguồn quyên góp, vận động xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương của cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được 1 tỷ 730 triệu đồng, giúp xóa được 62 nhà tạm; chủ động tham gia đề xuất chính sách, đóng góp ý kiến vào dự thảo các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em trong các kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực tham mưu về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
       Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai, thực hiện các đề án của chính phủ về hỗ trợ phụ nữ như: Đề án “Năm triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Đề án 1893 về “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025”...
       Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới Quốc gia; xây dựng và nhân diện mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, mốc giới”; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các xã Biên giới; thực hiện hiệu quả “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
       Kính thưa các đồng chí đại biểu!
       Thưa toàn thể chị em!
       90 năm qua, phong trào phụ nữ Sơn La đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, của đất nước. Trong những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 02 năm được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (2015; 2017); 03 năm được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (2015; 2017; 2019); năm 2016 được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; có 958 bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; UBND tỉnh và các sở, ngành có chương trình phối hợp và của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ghi nhận và biểu dương kịp thời.
        Kính thưa các đồng chí!
       Sự phát triển, trưởng thành của tập thể, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Sơn La là những thành tích đáng tự hào của phong trào phụ nữ suốt 90 năm qua, là kết quả của sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh; là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các lớp thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt là những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lao động, các liệt sĩ, các đồng chí cán bộ Hội lão thành và các thế hệ cán bộ Hội đi trước đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, tận tụy, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà và cho sự phát triển của tổ chức Hội.
        Thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tôi xin bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, của các thế hệ đi trước, noi gương các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tài năng, sáng tạo, phát huy vai trò của người công dân cùng chung tay góp sức hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra; cùng chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển “Xanh – nhanh và bền vững”.
         Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, các bà, các mẹ, chị em hội viên, phụ nữ tỉnh Sơn La những lời chúc tốt đẹp nhất./.
Ban Tuyên giáo – Chính sách, Luật pháp

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan