HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” TẠI XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA

Ngày 08/10/2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ tại xã Chiềng Xôm

       Ngày 08/10/2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ tại  xã Chiềng Xôm với tổng số 40 học viên. Tham gia tập huấn, học viên được thông tin một số kết quả nổi bật trong 10 năm (2010- 2020) triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; được nghiên cứu, trao đổi về Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2020 gồm 17 tiêu chí, gắn với thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”.
       Việc xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo xây dựng Nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.
       Đặc biệt, để xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp tại xã Chiềng Xôm hướng tới xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020 Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị các chi hội phụ nữ xã Chiềng Xôm tích cực nhân rộng những cách làm hay, mô hình thiết thực trong xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai hiệu quả ở xã như: “Ngày về cơ sở xây dựng Nông thôn mới”, “xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ”, đoạn đường phụ nữ tự quản, các mô hình, câu lạc bộ 5 không, 3 sạch…
Thu Phương
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan