HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” TẠI HUYỆN MAI SƠN

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-PN ngày 12/5/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ năm 2020.

       Ngày 01/10/2020 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Mai Sơn tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ tại 2 xã : Chiềng Mung Mung, Nà Bó tổng số 80 học viên. Tham gia tập huấn, học viên được cập nhật phổ biến một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin một số kết quả nổi bật trong 10 năm (2010- 2020) triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội hàm 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”: Gia đình không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.


       Tại buổi tập huấn, đồng chí giảng viên Phạm Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã phát biểu “Xây dựng NTM được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần làm động lực nhằm phát huy sự đóng góp của người dân. Các hoạt động cụ thể trong xây dựng NTM do chính người dân tự đề xuất và thiết kế trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định thông qua cộng đồng. Chính quyền các cấp chỉ đóng vai trò hướng dẫn kỹ thuật, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, phê duyệt kế hoạch phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng đồng”. Từ đó tìm hiểu về định hướng các chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và các giải pháp thúc đẩy phát triển giai đoạn 2020 – 2025, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”./.

Nguyễn Ngọc


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan