HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-PN ngày 12/5/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ năm 2020.

       Ngày 28, 29/9/2020 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Thuận Châu tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ tại 4 xã : Chiềng La, Tông Cọ, Thôm Mòn, Chiềng Pha với tổng số 160 học viên. Tham gia tập huấn, học viên được cập nhật phổ biến một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông tin một số kết quả nổi bật trong 10 năm (2010- 2020) triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội hàm 8 tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”: Gia đình không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

       Qua buổi tập huấn hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng kiến thức nâng cao hiểu biết, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Thu Phương


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan