Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn chương trình quản lý ủy thác NHCSXH năm 2020

Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Châu phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn chương trình quản lý ủy thác NHCSXH năm 2020

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2020; Kế hoạch phối hợp số 01KHLN-PN-ND-HĐ-CCB ngày 07.02.2020, kế hoạch phối hợp tập huấn chương trình ủy thác NHCSXH năm 2020 giữa Hội LHPN, Hội Nông dân, huyện Đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện. Nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp Hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác ủy thác NHCSXH của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của địa phương; Thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cán bộ đoàn, chất lượng hoạt động chương trình ủy thác. Ngày 25/9/2020 tại hội trường MTTQ và các đoàn thể huyện, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện phối hợp với ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị tập huấn chương trình quản lý ủy thác Ngân hàng CSXH cho 54 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, Bí thư, phó bí thư đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

       Tại hội nghị các đồng chí cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện đã trực tiếp tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tới cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ đoàn; Tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Văn bản thỏa thuận số 506/VBTT-NHCS-HPN-HND-ĐTN ngày 15/12/2014 về thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như: cho vay hộ nghèo; Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; HSSV; Vốn nước sạch vệ sinh môi trường; SXKD vùng khó khăn; cho vay thương nhân vùng KK; cho vay đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 32; Tín dụng với các cơ sở SXKD; cho vay cận nghèo; thông báo số 1877/TB-NHCS ngày 11/6/2014 về việc thực hiện lãi suất cho vay chương trình tín dụng khác của NHCSXH; Triển khai các văn bản mới của Chính phủ về các chính sách cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ đối với các đối tượng chính sách khác; Hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện văn bản thỏa thuận ký nhận ủy thác của các cấp Hội và thường xuyên giám sát cho tổ vay vốn, các thành viên vay vốn, nắm tình hình nợ quá hạn, nợ chây ì, nợ khó đòi… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau vay vốn, các mẫu biên bản kiểm tra của Ngân hàng;

       Các đồng chí cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện đã trực tiếp hướng dẫn các đồng chí cán bộ Hội, cán bộ Đoàn thực hành ngay tại hội nghị tập huấn việc sắp xếp toàn bộ hệ thống sổ sách, các văn bản quy định, chỉ đạo của Ngân hàng và các cấp Hội. Cán bộ Hội, cán bộ Đoàn dự hội nghị tập huấn đã thảo luận trao đổi các vấn đề còn chưa hiểu, những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai, quản lý ủy thác. Các ý kiến thảo luận đã được các đồng chí cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện trao đổi, hướng dẫn, giải đáp./.

 Hội LHPN huyện Yên Châu

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan