HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HỘI NĂM 2020

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HỘI NĂM 2020

       Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-PN ngày 03/9/2020 của Hội LHPN thành phố về mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Ngày 10/9/2020, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 cho 70 cán bộ, hội viên phụ là Chi hội trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn 12 xã, phường trên địa bàn. Lớp học diễn ra trong 1,5 ngày với 04 chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng mô hình các hoạt động thực hiện Đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc; Hướng dẫn xây dựng mô hình các hoạt động thực hiện đề án 02, đề án 05 theo Kết luận số 09-KL/TU ngày 20/8/2020 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIX; Quản lý các nguồn vốn vay do tổ chức Hội quản lý; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả cao.

       Thông qua đợt tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách ở các xã, phường và đơn vị trực thuộc được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, giúp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở đạt được nhiều kết quả; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và các phong trào thi đua của tỉnh./.

Bích Diệp -  Hội LHPN thành phố

 


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan