Hoạt động hiệu quả của mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu

Chi hội phụ nữ bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu có 112 hội viên tham gia sinh hoạt (trên tổng số 106 hộ, 157 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên), 24 hội viên nòng cốt, 5 hội viên là đảng viên. Từ tháng 7-12/2018 Chi hội bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu được Hội LHPN tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” theo Kế hoạch số 177/KH-PN ngày 09/7/2018 với các nội dung hỗ trợ hội viên tại chi hội như xóa nhà tạm, làm nhà tiêu, hỗ trợ phát triển kinh tế

       Năm 2019 Chi hội được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 1.630 cây xoài tròn cho 40 hội viên, cây xoài được các hộ gia đình hội viên trồng theo lô liền kề đảm bảo cho việc chăm sóc và quản lý diện tích trồng của mô hình. Hiện nay các hộ gia đình đang chăm sóc cây sinh trưởng và phát triển tốt. Về sử dụng nguồn vốn vay của Hội LHPN tỉnh: nhằm hỗ trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ, khích lệ chị em vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Chi hội có 01 hội viên được vay vốn từ nguồn hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN tỉnh với số tiền là 10.000.000 đồng không lãi xuất để mua bò sinh sản. Năm 2019 bò của gia đình đã đẻ 01 lứa và đang chửa lứa thứ hai. Bò đang được gia đình chăm sóc và phát triển tốt.
       Về chương trình xóa nhà tạm: để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 01 nhà “mái ấm tình thương” cho 01 hội viên có hoàn cảnh khó  khăn với số tiền là 20.000.000 đồng. Đến nay gia đình hội viên cơ bản ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Chương trình hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh: Tổng số nhà tiêu hợp vệ sinh được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ là 22 nhà tiêu với tổng số tiền là 45.100.000 đồng. Đến nay việc sử đụng nhà tiêu được các hộ bảo quản và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo vệ sinh.
       Chi hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện tốt 8 tiêu chí cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tính đến 6 tháng đầu năm 2020 tổng số hộ đạt 8 tiêu chí là 100 hộ/106 hộ. Chi hội thường xuyên tổ chức quét dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa dọc các tuyến đường trục chính và xung quanh nhà văn hóa bản theo định kỳ 01 tháng/lần.
 
       Trong thời gian đầu tháng 8.2020 chi hội đã vận động hội viên quyên góp ủng hộ 01 hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội bản Mường Vạt với tổng số tiền là 1.200.000 đồng. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa từ Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của chi hội phụ nữ bản Kho Vàng thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của của địa phương nói riêng và của tỉnh Sơn La nói chung. Thời gian tới, Hội LHPN các xã thuộc Hội LHPN huyện Yên Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cụ thể hóa từng nội dung của Cuộc vận động bằng các hoạt động cụ thể gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, kết hợp với Cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB về xây dựng gia đình hạnh phúc,... Qua đó nhằm nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, đồng thời củng cố thêm niềm tin và sự gắn bó của chị em trong việc tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh.
Hội LHPN huyện Yên Châu
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan