Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 24/7/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

       Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Quý - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế Hội LHPN Việt Nam; đại diện các đồng chí lãnh đạo: Ban Dân vận tỉnh ủy, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
       Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; căn cứ chủ đề thi đua của từng năm, Hội LHPN tỉnh đã ban hành 53 văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai thực hiện các phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020... Ngoài ra, các cấp Hội cũng đã tập trung triển khai các đợt thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm với các hoạt động phong phú, đa dạng qua đó huy động sự tham gia đông đảo, tích cực của hội viên, phụ nữ.
       Triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” quan tâm hỗ trợ các nhóm phụ nữ khó khăn, yếu thế, chưa đạt tiêu chí thi đua/vận động, phụ nữ ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức. Đội ngũ cán bộ Hội tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, hiện nay 100% cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện và 196/204 chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh, từ năm 2016 - 30/4/2019, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia các lớp học xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ.

          Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp đẩy mạnh các hoạt động truyên truyền, quán triệt sâu rộng tới các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan đến Chương trình; các tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và nội dung 5 không, 3 sạch của Cuộc vận động; vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, đã có 612 phần việc được các cấp Hội đăng ký với cấp ủy để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương với một số kết quả nổi bật: vận động đào được trên 30.000 hố rác tại gia đình theo quy định và 818 lò đốt rác; duy trì và trồng mới 150 con đường hoa; hiến 18.996 m đất và 613 cây lâu năm; góp trên 37.446 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Các cấp Hội  xây dựng 15 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, trong đó có 01 mô hình do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, thành lập. Duy trì và nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” ở cơ sở; 265 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”...
       Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình, dự án của Hội Liên hiệp Phụ nữ như chương trình vốn Phụ nữ nghèo, vốn Sốt rét, vốn thủy sản, vốn VAC cho hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế. Hội LHPN cấp cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh dịch vụ nhỏ, kết quả đã phối hợp thành lập 11 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 2.333 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Thông qua vận động ủng hộ của hội viên phụ nữ và các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, các đơn vị, các cấp Hội hỗ trợ giúp xây dựng 88 nhà Mái ấm tình thương, sửa chữa được 97 nhà với tổng số tiền là 2.467.000.000đ. Triển khai các hoạt động giúp đỡ tại vùng III xã Tú Nang huyện Yên Châu với tổng số tiền gần 245.000.000đ.
       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập và chỉ đạo các cấp Hội quán triệt thực hiện nghiêm túc gắn với triển khai cuộc vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; các cấp Hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp; Mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất 01 hành động cụ thể làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao để tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến. Kết quả, hiện nay toàn tỉnh đang duy trì 17 loại mô hình “làm theo Bác” như: tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày; tiết kiệm trong ma chay, cưới xin; tiết kiệm điện, nước; làm vườn rau sạch; nuôi lợn đất tiết kiệm; ống tre tiếp sức; hũ gạo tình thương; tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy mực, văn phòng phẩm... với 58.232 thành viên.
       Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2016 -2020, Hội LHPN các cấp quán triệt, triển khai thực hiện phong trào với nhiều hình thức đa dạng, hiện nay toàn tỉnh đang duy trì 608 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 344 mô hình tập thể và 264 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.


       Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phát hiện, giới thiệu được 1.847 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có 1069 tập thể và 778 cá nhân trên các lĩnh vực; Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 09 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua, các đợt tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; có 958 tập thể, cá nhân từ cấp tỉnh đến cơ sở được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, trong đó có 404 tập thể và 554 cá nhân cụ thể: Trung ương Hội tặng 95 tập thể và 25 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 73 tập thể và 86 cá nhân; các ngành tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 236 tập thể và 443 cá nhân; 01 cá nhân được nhận Giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018 - hạng mục Sống đẹp.
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Quý - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế  Hội LHPN Việt Nam đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của các cấp Hội LHPN tỉnh Sơn La, đồng thời đồng chí đã định hướng một số nội dung trọng tâm cần quan tâm trong triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
        Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với 06 nội dung trọng tâm, thống nhất một số giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện thắng lợi phong trào.
        Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 73 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội LHPN giai đoạn 2015 - 2020./.

Bích Ngọc - Ban Tổ chức - Văn phòng, Hội LHPN tỉnh

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan