Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 24.7.2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       Trên cơ sở kết quả hiệp thương giới thiệu của Ban Thường vụ các huyện ủy: Phù Yên, Yên Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Đảng ủy Công an tỉnh; thông qua cuộc họp thảo luận, ghi phiếu giới thiệu đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu quyết 100% nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với 05 đồng chí:
       1- Đồng chí Hà Thị Thuận - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên.
       2- Đồng chí Quàng Thị Hoa - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu.
       3- Đồng chí Lường Thị Thanh Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Châu.
       4- Đồng chí Bàn Thị Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Hồ.
       5- Đồng chí Mai Nguyễn Ngọc Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

       Kết thúc hội nghị, đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chúc mừng, tặng hoa cho các đồng chí được kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lường Thị Thanh Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Châu đại diện các đồng chí mới được kiện toàn phát biểu nhận nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sự tâm huyết, phát huy năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển./.

Hồng Nhung


Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan