HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẮC YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẮC YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

       Ngày 08.7.2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phụ nữ các dân tộc lần thứ IV (2015-2020). Đến dự hội nghị có đồng chí Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, cùng với 50 chị phụ nữ điển hình tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lựa chọn về dự Hội nghị, các chị là những bông hoa tiêu biểu đại diện cho 10.900 hội viên phụ nữ trên toàn huyện, được biểu dương trên các phong trào thi đua “phụ nữ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng...

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội LHPN huyện Bắc Yên đã đạt được trong thời gian qua, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn tiếp theo cụ thể là:
       - Phát huy các kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội LHPN cấp trên trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực.
       - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
       - Vận động, phát huy có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững qua đó thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” .
       - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến, theo dõi, bồi dưỡng phát hiện những nhân tố mới trong lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng.
       Tại hội nghị Uỷ ban nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng giấy khen 03 tập thể và 10 cá nhân.
Trương Mai- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan