HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020; SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN MƯỜNG LA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020; SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

       Ngày 06.7.2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La tổ chức hội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; Sơ kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Lò Văn Tưởng - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc; 82 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.
       Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; biểu dương và tôn vinh 82 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Trao giấy khen của Uỷ ban nhân dân huyện cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ giai đoạn 2015  - 2020; Trao giấy khen của Ban Thường vụ Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ giai đoạn 2015  - 2020;

       Cũng tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện trao tặng quà cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quản lý, sử dụng vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện.
       Hội nghị đã phát động và hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn năm 2020 - 2025./.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan