Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khảo sát tình hình phát triển kinh tế du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-PN ngày 07/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về khảo sát, đánh giá tình hình phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn tỉnh để xây dựng đề án “Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế du lịch cộng đồng tại tỉnh Sơn La” với mục đích nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, khai thác tiềm năng, phát triển ngành nghề, khôi phục, bảo tồn các bản văn hóa truyền thống, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với Đề án “Hỗ trơ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2025”.

       Trong tháng 5 - 6.2020, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức 6 đoàn khảo sát về thực trạng và nhu cầu phát triển du lich cộng đồng tại 6 huyện, thành phố với 14 xã: Bắc Yên (Tà Xùa, Phiêng Ban);  Mộc Châu (Đông Sang, Mường Sang); Vân Hồ (xã Vân Hồ, Chiềng Yên, Xuân Nha); Mường La (Ngọc Chiến, Mường Trai ); Quỳnh Nhai (Mường Chiên, Mường Giàng); Thành Phố (Chiềng An, Chiềng Xôm). Đoàn khảo sát do đồng chí Vi Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn.
       Trong thời gian khảo sát đoàn đã tham gia khảo sát tại 14 xã với 1.200 phiếu hỏi được phát đến cho các hộ gia đình đã có mô hình du lịch cộng đồng và các hộ đang có nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng. Qua đợt khảo sát đoàn khảo sát đánh giá về cơ bản các hộ gia đình đều có nhu cầu được hỗ trợ kinh phí, để xây dựng mô hình, sửa chữa, nâng cấp, phát triển du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy gia trị văn hóa của dân tộc, của địa phương đồng thời cải thiện cuộc sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình khó khăn trong cộng đồng./.
Nguyễn Huệ

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan